Tijdelijke introductieprijs: €95,- ❗❗

Acces Bars

Creëer rust en ruimte met Acces Bars

Acces Bars is een behandelmethode die zich richt  op 32 specifieke drukpunten op het hoofd, dit zijn de Bars.

In deze Bars liggen al je ideeën, gedachten, emoties en overtuigingen die je leven bepalen opgeslagen.

Elk punt belichaamt een specifiek thema in ons leven.

Door deze Bars volgens een bepaald patroon zachtjes aan te raken stel je het lichaam in staat om los te laten.

Vastgezette gedragspatronen en belemmerende emoties, gedachten, ideeën en overtuigingen maken plaats en worden vervangen door helpende overtuigingen en emoties.

 

Het mooiste wat een mens bezit is de capaciteit om alles te kunnen veranderen.

De Acces Bars sessie

Wanneer je voor een Acces Bars sessie komt, mag je heerlijk ontspannen op een behandeltafel in een rustige ruimte zonder muziek.

Je houdt gewoon je kleren aan, alleen je schoenen mogen uit.

Je krijgt een kussentje onder je hoofd en, als je dat wilt, een lekker warm dekentje over je heen.

Ik zal dan achter je zitten en volgens een bepaald protocol de 32 drukpunten zachtjes aanraken.

Het protocol bepaalt de volgorde van de drukpunten, mijn empatisch vermogen bepaalt de duur van het vasthouden van de Bars.

 

Je hoeft niets te doen!

Gewoon lekker liggen en bereid zijn om te ontvangen.

Je mag gezellig blijven kletsen met je ogen open of heerlijk wegzakken met je ogen gesloten.

Je hoeft niet te mediteren of iets bijzonders te denken of doen.

Zolang jij je goed voelt is het goed.

Het kan zo zijn dat je direct de ontspanning ervaart en in slaap valt, prima!

Het kan ook zo zijn dat je lichamelijke sensaties waarneemt, zoals bijvoorbeeld tintelingen in het lijf, knipperen met de ogen of diep zuchten.

Ook dit is prima, het lichaam is dan bezig met loslaten.

Het zou zelfs zo kunnen zijn dat je niets ervaart tijdens de sessie.

Hoe je het ook ervaart; de sessie zal haar werk sowieso wel doen.

 

Tijdens de sessie houd ik je natuurlijk goed in de gaten.

Ik voel feilloos aan wat er nodig is om je een fijne, rustige en werkzame sessie te geven.

 

Na de Bars sessie krijg je een lekker kopje koffie of thee en kun je even rustig bijkomen.

In het slechtste geval zul je je voelen alsof je een ontspannende massage hebt gehad.

In het beste geval verandert je leven in positieve zin :)

Na de sessie

Het kan zo zijn dat je meer rust ervaart, dat je weer ruimte in je hoofd hebt.

Je zou weer beter kunnen slapen en beter uitgerust wakker worden.

Lichamelijke klachten kunnen verminderen of zelfs verdwijnen.

Depressies kunnen afnemen en chaotische gedachten kunnen verstillen.

Piekeren en stress kunnen afnemen.

 

Heb je vragen naar aanleiding van resultaten van een sessie dan ben je altijd welkom om deze te stellen.

Ik blijf graag betrokken bij je vooruitgang en zorg voor een goede begeleiding indien gewenst.

Her-inner je de oneindige grootsheid die wij allemaal zijn en 'undo' alles wat dat in de weg staat.

Wetenschap

Het kan allemaal wat 'zweverig' klinken...

Drukpunten, energie laten stromen...

Gelukkig is het niet alleen een zweverig idee maar is het wetenschappelijk aangetoond dat het ondergaan van een Acces Bars sessie invloed heeft op het functioneren van de hersenen.

Cellen hebben van nature een bolle vorm, door gedachten, emoties en gevoelens kunnen deze cellen een ovale vorm krijgen wat kan zorgen voor ongemakken en zelfs ziekte.

Door het nalopen van de Bars kunnen deze cellen hun natuurlijke bolle vorm weer terugkrijgen.

De hersengolven bewegen aantoonbaar naar de Theta fase.

Dit is de fase van diepe ontspanning die gewoonlijk plaatsvindt vlak voor de Delta of slaapfase.

Tijdens deze Theta fase kun je bij de bewuste en onbewuste emoties, gedachten, ideeën en overtuigingen om deze om te buigen naar helpende overtuigingen en emoties.

Tarieven

 • Acces Bars sessie                                                                                               €150,-
 • Tijdelijk: €95,- ❗❗

       60-75minuten

       Acces Bars strippenkaart 5 sessies                                                          €600,-

       Acces Bars strippenkaart 8 sessies                                                          €900,-

 

 • Acces Bars behandeling kind (tm 10 jaar)                                           €120,-

        45-60minuten

       Acces Bars kind strippenkaart 5 sessies                                              €480,-

       Acces Bars kind strippenkaart 8 sessies                                              €720,-

Alles van het leven komt me toe met gemak, vreugde en glorie!

Herhaal dit dagelijks, 10 x 's ochtends en 10x 's avonds en sta jezelf toe dit te ontvangen.

Algemene voorwaarden en disclaimer Acces Bars

 • Prijs

      De actuele kosten voor een Access Bars sessie staan hierboven vermeld en zijn geldig, tenzij anders overeengekomen.

   

 • Betaling

      Betaling a contant na de sessie.

   

 • Annulering sessie

      Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip via een e-mail doorgegeven te worden.

      Voor annulering van een sessie gelden de volgende annulerings- voorwaarden:

      – Bij een annulering tot 24 uur via een e-mail voor aanvang van een sessie is de aanvrager geen kosten verschuldigd.

      – Bij annulering binnen 24 uur via de e-mail voor aanvang van een sessie is de aanvrager 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd.

      Indien de aanvrager zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een sessie, is de aanvrager 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd. De aanvrager zal hiervoor van de Access Bars practitioner een factuur ontvangen als de sessie nog niet betaald is. De aanvrager dient de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan de Access Bars practitioner te betalen.

      De Access Bars practitioner is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. De Access BARS practitioner zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan de aanvrager kenbaar maken. De aanvrager heeft en allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door de Access BARS practitioner te annuleren zonder dat de aanvrager hiervoor kosten aan de Access Bars practitioner verschuldigd is.

   

 • Inspanningsverplichting

     De Access Bars Practitioner zal de ontvanger op een integere wijze en naar haar beste vermogen een Access Bars sessie geven. Als de Access Bars practitioner het idee heeft dat zij de ontvanger niet verder kan helpen, zal zij de ontvanger aanraden iemand anders te raadplegen. In het geval van medische kwesties zal zij de ontvanger altijd doorverwijzen naar een arts of psycholoog.

      Bij de uitvoering van de sessie gaat de Access Bars practitioner een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting, wat wil zeggen dat de Access Bars practitioner geen resultaten kan garanderen.

 • Aansprakelijkheid en garanties

      De aanvrager en/of de ontvanger is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de aanvrager en/of ontvanger en Access Bars practitioner gezamenlijk doorbrengen als daarna.

      De Access Bars sessie geeft geen garantie voor verbetering. Je neemt deel aan het ondergaan van een Access Bars  sessie op basis van vrije wil . De aanvrager en/of ontvanger kan geen aanspraak maken op de resultaten uit het advies of de begeleiding vanuit de Access Bars sessie.

      De Access Bars  practitioner is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade materieel en/of immaterieel, fysiek en/of psychisch in welke vorm dan ook, ontstaan door het ontvangen van een Access Bars sessie, tenzij je aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld mijnerzijds.

      ‘Heal the World’ is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die de aanvrager en/of ontvanger heeft genomen, al dan niet in overleg met de Access Bars practitioner.

      De aansprakelijkheid van ‘Heal the World’, voor eventuele schade in welke vorm dan ook door tekortkomingen, is te allen tijde beperkt tot ten hoogste het bedrag van de Access Bars sessie.

   

 • Contact

      13. De Access Bars practitioner zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de aanvrager gestuurde e-mail.

      14. De Access Bars practitioner biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de aanvrager.

   

 • Geheimhouding

      15. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie word alleen naar buiten gebracht nadat hiervoor toestemming is gegeven vanuit de ontvanger en/of aanvrager. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt in verband met wettelijke verplichting.

   

 • Nederlands recht

      16. Op de dienstverlening door de Access Bars practitioner is het Nederlands recht van toepassing