Wild Oat (36)

Ruwe dravik, Bromus ramosus


Wild Oat is een van de 38 Bach-bloesemremedies ontwikkeld door Dr. Edward Bach. Deze remedie wordt gebruikt om te helpen bij het omgaan met gevoelens van richtingloosheid, onzekerheid over levensdoelen en het vinden van een passende levensbestemming. Het richt zich op het bevorderen van een gevoel van richting, doelgerichtheid en vervulling.

De specifieke werking van Wild Oat kan als volgt worden beschreven:

Bevordering van helderheid: Wild Oat helpt bij het bevorderen van helderheid en inzicht in de levensdoelen en bestemmingen. Het moedigt aan tot zelfreflectie en het identificeren van wat echt belangrijk is voor een zinvol en bevredigend leven.

Oriëntatie naar levensdoelen: Deze remedie helpt bij het oriënteren naar passende levensdoelen en doelstellingen. Het moedigt aan tot het vinden van een richting en het nemen van concrete stappen om deze doelen te bereiken.

Overwinnen van twijfel: Wild Oat helpt bij het overwinnen van twijfel en onzekerheid over de juiste koers in het leven. Het moedigt aan tot vertrouwen in de eigen capaciteiten en het vermogen om een bevredigende levensweg te vinden.

Vergroten van vervulling: Door het vinden van een passende levensbestemming, draagt Wild Oat bij aan een gevoel van vervulling en tevredenheid. Het moedigt aan tot het nastreven van doelen die ware vreugde en betekenis brengen.

Over het algemeen wordt Wild Oat gebruikt bij mensen die worstelen met het vinden van een passende levensbestemming en die zich richtingloos en onzeker voelen over hun doelen in het leven. Het kan worden gebruikt als onderdeel van een holistische benadering van emotioneel welzijn en kan worden gecombineerd met andere Bach-bloesemremedies, afhankelijk van de specifieke emotionele behoeften van een persoon.