Pine (24)

Grove den, Pinus sylvestris

Pine is een van de 38 bloesemremedies ontwikkeld door Dr. Edward Bach, een arts en homeopaat uit Engeland. Pine wordt gebruikt in de Bach Bloesem Therapie, die gericht is op het herstellen van emotioneel welzijn en balans. Pine wordt specifiek gebruikt voor mensen die last hebben van gevoelens van schuld, zelfverwijt en zelfkritiek.

De werking van Pine wordt vaak geassocieerd met het helpen verlichten van negatieve emotionele toestanden die voortkomen uit een te streng oordeel over zichzelf. Mensen die baat hebben bij Pine voelen zich vaak schuldig, zelfs als ze geen reden hebben om dat te doen. Ze zijn te streng voor zichzelf en nemen vaak de verantwoordelijkheid voor zaken die buiten hun controle liggen. Dit kan leiden tot een laag zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen en een gevoel van ontoereikendheid.

Door Pine als bloesemremedie te gebruiken, wordt gehoopt dat het individu in staat zal zijn om zichzelf te accepteren zoals ze zijn, met al hun fouten en tekortkomingen. Het kan helpen om een meer realistische kijk op zichzelf te krijgen en zelfvertrouwen op te bouwen. Het doel is om het gevoel van schuld en zelfkritiek te verminderen, en om een gevoel van innerlijke vrede en acceptatie te bevorderen.

Pine gebruiken we bij:

*mensen die de schuld op zich nemen, ook als ze geen 'schuld' hebben. (en ook echt die schuld voelen)

*zelfopoffering en boetedoening.

*anderen gaan altijd voor.

*boos op jezelf omdat je iets niet kan (maar iemand anders hoeft het niet te kunnen..)

*mensen die zichzelf steeds verontschuldigen, zichzelf verwijten maken en afwijzen.

*geen eigenwaarde of zelfliefde en niet open staan voor liefde van anderen, omdat je dat niet waard zou zijn.

*mensen die een knagend geweten hebben, ondanks dat ze niets fout deden.