Larch (19)

Lariks of Lork, Larix decidua

Larch (Lariks of Lork in het Nederlands) is een van de 38 Bach bloesem remedies ontwikkeld door Dr. Edward Bach. Deze remedies worden gebruikt om emotionele en mentale onevenwichtigheden te behandelen en het welzijn te bevorderen.

Larch wordt traditioneel gebruikt voor mensen die last hebben van een gebrek aan zelfvertrouwen en zelfwaardering. Deze mensen twijfelen aan hun eigen capaciteiten en hebben de neiging om zichzelf te onderschatten. Ze kunnen zichzelf al bij voorbaat veroordelen tot mislukken zonder zelfs maar te proberen, uit angst voor falen.

Door het gebruik van Larch wordt gehoopt dat het individu meer vertrouwen in zichzelf ontwikkelt en een positiever zelfbeeld opbouwt. Dit kan hen helpen om uitdagingen met meer moed en vastberadenheid aan te gaan, en om hun potentieel vollediger te benutten.

Larch gebruiken we bij:

*Het gevoel minderwaardig te zijn aan anderen.

*De vastgezette overtuiging "ik kan het niet".

*Angst om te falen en er dus maar niet eens aan beginnen.

*Een laag zelfbeeld.

*Weinig of geen zelfvertrouwen.

*Passief (tot apatisch) kijken naar de toekomst zonder te beseffen dat we zelf 'aan' moeten om iets te bewerkstelligen.

*Moedeloos en klein, wat nog kleiner wordt na (opbouwende) kritiek.