Water Violet (34)

Waterviolier, Hottania palustris

Water Violet is een van de 38 Bach-bloesemremedies ontwikkeld door Dr. Edward Bach. Deze remedie wordt gebruikt om te helpen bij het omgaan met gevoelens van trots, afstandelijkheid en het moeilijk vinden om verbinding te maken met anderen. Het richt zich op het bevorderen van openheid, vriendelijkheid en sociale verbondenheid.

De specifieke werking van Water Violet kan als volgt worden beschreven:

Verlichting van trots: Water Violet helpt bij het verminderen van gevoelens van trots en afstandelijkheid die anderen op een afstand houden. Het moedigt aan tot bescheidenheid en openheid naar anderen toe.

Bevordering van verbinding: Deze remedie helpt bij het bevorderen van verbinding en sociale interactie met anderen. Het moedigt aan tot het opbouwen van waardevolle relaties en het ervaren van een gevoel van verbondenheid met anderen.

Overwinnen van isolement: Water Violet helpt bij het overwinnen van gevoelens van isolement en eenzaamheid die kunnen ontstaan door een gebrek aan sociale verbondenheid. Het moedigt aan tot het actief zoeken naar contact en het delen van ervaringen met anderen.

Ontwikkeling van vriendelijkheid: Door het verminderen van trots en afstandelijkheid, draagt Water Violet bij aan het ontwikkelen van vriendelijkheid en empathie jegens anderen. Het moedigt aan tot het tonen van mededogen en zorgzaamheid in sociale interacties.

Over het algemeen wordt Water Violet gebruikt bij mensen die moeite hebben met het openstellen naar anderen toe, die trots en afstandelijkheid ervaren en die zich geïsoleerd voelen van sociale verbondenheid. Het kan worden gebruikt als onderdeel van een holistische benadering van emotioneel welzijn en kan worden gecombineerd met andere Bach-bloesemremedies, afhankelijk van de specifieke emotionele behoeften van een persoon.