Mustard (21)

Herik, Sinapis arvensis

Mustard is een van de 38 Bach-bloesemremedies ontwikkeld door Dr. Edward Bach. Het wordt gebruikt om te helpen bij het omgaan met gevoelens van diepe, onverklaarbare droefheid, neerslachtigheid en depressie die plotseling kunnen opkomen en net zo plotseling weer kunnen verdwijnen.

De specifieke werking van Mustard kan als volgt worden beschreven:

Verlichting van diepe droefheid: Mustard helpt bij het verlichten van gevoelens van diepe droefheid die zonder aanwijsbare reden kunnen optreden. Het kan helpen om de zware last van melancholie en somberheid te verminderen.

Omgaan met plotselinge depressie: Deze remedie helpt bij het omgaan met plotselinge episodes van depressie die uit het niets lijken te komen. Het moedigt aan tot het vinden van stabiliteit en evenwicht in emotionele stemmingen.

Hervinden van innerlijke vreugde: Mustard helpt bij het herstellen van innerlijke vreugde en levenslust die tijdelijk verloren zijn gegaan door depressieve gevoelens. Het moedigt aan om het licht in het leven weer te zien en te ervaren, zelfs tijdens moeilijke momenten.

Verlichting van emotionele duisternis: Door het aanpakken van gevoelens van somberheid en duisternis, biedt Mustard verlichting en hoop aan mensen die lijden aan depressieve stemmingen. Het moedigt aan tot het vinden van een weg naar emotioneel welzijn en veerkracht.

Over het algemeen wordt Mustard gebruikt bij mensen die last hebben van episodes van diepe droefheid en depressie die zonder aanwijsbare reden komen en gaan. Het kan worden gebruikt als onderdeel van een holistische benadering van emotioneel welzijn en kan worden gecombineerd met andere Bach-bloesemremedies, afhankelijk van de specifieke emotionele behoeften van een persoon.